Auto

0 En motor adskilles og analyseres i forhold til sin funktionalitet. Fra motoren udvælges en komponent.

1 Komponenten anbringes på manifold papir med 20x20mm grid som underlag. Omridset af motorkomponenten optegnes, samtidig med at der tegnes en ramme omkring komponenten.

2 På baggrund af den rejste plan udføres nu en støbeform. Som grundlag for støbeformen udarbejdes et sæt arbejdstegninger i dobbelt retvinklet projektionstegning samt en stykliste med præcise målangivelser.

3 Den fremkomne støbeform udstøbes med modelgips.

4 Der udformes et rumligt element i tråd, som en negativ form af gips elementet.

5 Gipselementet og motorkomponenten tegnes i dobbeltretvinklet projektionstegning.

6 Motorkomponenten fjernes og de rumlige potentialer der eksisterer i den samlede gips/tråd komposition analyseres,med baggrund i en række abstrakte rumlige arkitektoniske begrebspar.
Close
5 / 5
Prev
Next