Motorvejsstop

Med udgangspunkt i et dannet abstrakt landskab, aflæsses dets rumlige karakteristika og efterfølgende indplaceres et motorvejsstop.

Motorvejsstoppet indarbejdes igennem modelskitsering i landskabet, hvor placering og rumlige forløb fremkommer i dialog med landskabet. Flow, organisering og rumlige oplevelser, samt de enkelte funktioner indordner sig således den overordnede programmatiske organisation i landskabet.

Med henblik på at skabe en stor variation i de endelige projektforslag skal der vælges mellem tre programsituationer. Hver situation kan udføres med både minimale og mere udbyggede faciliteter. Kendetegnende for de tre situationer er at de tidsmæssige adskiller sig i forhold til brugerens ophold. Desuden repræsentere de forskellige grader af tilknytning til henholdsvis landskab og motorvejssystem.
Close
2 / 4
Prev
Next